Czernin: Musíme se zabývat novými hrozbami

26.2.2018

Dnes se musíme zabývat novými hrozbami a útoky na naši svobodu. Není to zjevné překračování hraničních patníků se zbraní v ruce, není to vyhlašování války, není to násilné přebírání moci v zemi.

Czernin: Musíme se zabývat novými hrozbami

(přepis projevu místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina na konferenci „The Rising Authoritarian Threat of Sharp Power“)

Milé dámy, vážení pánové,

velmi srdečně děkuji nadaci pořadatelů za dnešní setkání. Je dobře, že se zabýváme tématy, která ovlivňují a budou ovlivňovat dějinný běh naší země, Evropy a jistě i celého světa. Jsem rád, že nejsme jako přísloveční generálové, kteří se připravují na tu poslední válku. To by bylo, vzhledem k dlouhé době od poslední války v Evropě, mimořádně pošetilé.

Dnes se musíme zabývat novými hrozbami a útoky na naši svobodu. Není to zjevné překračování hraničních patníků se zbraní v ruce, není to vyhlašování války, není to násilné přebírání moci v zemi. Je to mnohem horší. Dnes se překračují hranice v našich hlavách, dnes se podrývá cit pro spravedlnost a právo, dnes se strhává moc našich vůlí. Jak jinak můžeme nazvat razantní nástup technologií k podmanění si sociálních sítí a zneužívání nepravdivých zpráv k mocenským cílům?

Dozvídáme se, že volby v USA ovlivnila cizí mocnost, že až 95% lživých zpráv na sociálních sítích v době Katalánské krize přicházelo ze zjevně nepřátelské mocnosti. Víme a pociťujeme, jak je nepřátelská moc aktivní při politických změnách v naší zemi.

Ano, to je válka, v níž se nyní nacházíme. Válka tichá a zákeřná. Válka o mysl, vůli a svobodu člověka. Pokud nebudeme obezřetní, snadno se může stát, že cizí mocnost ovlivní mysl, ovládne vůli a zbaví člověka svobody, aniž by si toho povšiml a aniž by se bránil.

Proto jsem vděčný za dnešní setkání a jsem poctěn, že se ho mohu zúčastnit.

26.2.2018

,

Tomáš Czernin, místopředseda TOP 09