TOP 09: Hospodaření v lesích se musí změnit

26.6.2018

TOP 09 je proti privatizaci či pronájmu státních lesů, nutná je však jejich dobrá správa a celospolečenské využití. Proto její poslanci a senátoři navrhnou novelu zákona o lesích a navrhnou také změny dalších norem a vyhlášek.

TOP 09: Hospodaření v lesích se musí změnit

TOP 09 je proti privatizaci či pronájmu státních lesů, nutná je však jejich dobrá správa a celospolečenské využití. Proto její poslanci a senátoři navrhnou novelu zákona o lesích a navrhnou také změny dalších norem a vyhlášek. Experti TOP 09, jako politické strany s výrazným ekologickým směřováním, zveřejnili první pomoc, která zabrání kůrovcovým kalamitám.

Krátkodobá opatření proti kůrovci spočívají ve čtyřech základních krocích. Stát by měl podpořit budování mokrých skládek dřeva, zrušit povinnost kácet kůrovcové souše, prodloužit dobu zalesnění na pět let a podpořit nákup techniky, která může zabránit šíření kůrovce, například odkorňovačů. „Dosavadní konzervativní lesnictví je vedle nepřízně počasí hlavní příčinou současné historické kůrovcové kalamity. Proto je nutné některé věci změnit. Pěstování smrkových monokultur definitivně odzvonilo. Naše lesy mají být smíšené. Tam, kde je to možné, chceme hospodařit bez holosečí.  Je třeba neodkladně konat v legislativě, která vůbec neodpovídá dnešní době,“ uvedl profesor enviromentálních věd Univerzity Karlovy a člen expertní komise TOP 09 pro životní prostředí Jakub Hruška.

Změny mají vést k tomu, že vlastníci budou pěstovat les přírodě blízkým způsobem a v případě kalamit se bude pracovat operativně. „Chceme, aby Lesy ČR hospodařily opravdu dobře a nesoustředily se jen na neustálé zvyšování zisku. Navrhujeme, aby odváděly státu místo něj finanční rentu. Bude nutné oddělit prodej od těžby dřeva a změnit zadávání zakázek. Místo megatendrů velkým firmám by stát měl upřednostnit transparentní malé zakázky přístupné i pro malé místní podnikatele a živnostníky,“ říká předseda programové rady TOP 09 Michal Kučera.

Experti TOP 09 považují za důležité také vytvořit podmínky pro práci revírníků, aby se mohli daleko více věnovat péči o lesy, zadávání a kontrole práce dodavatelských firem a zaměstnanců. „Chceme zavést operativní rozhodování při kalamitách. Je nutné umožnit správcům nezasahovat tam, kde by jakýkoliv zásah nebyl efektivní. Současné postupy, které praktikují státní lesy, ohrožují další vlastníky lesů. Stát musí spolupracovat v boji s kůrovcem také se zkušenými lesníky z nestátního sektoru,“ uvedl senátor Tomáš Czernin (TOP 09), který je soukromým vlastníkem lesů. 

Na konkrétních změnách paragrafovaného znění zákonů budou nyní pracovat poslanci, senátoři a experti strany. „Stávající systém hospodaření ve Státních lesích vytvořil podmínky pro kůrovcovou kalamitu, které dnes čelíme. Způsob, jakým se tam hospodaří, je pouze ve prospěch velkých společností, nikoliv v prospěch lesa a je ohrožením i pro ty, kteří hospodaří v jejich sousedství. Je důležité, abychom byli odpovědní k přírodě a hospodařili tak, jak je v dobře vedených lesích ve střední Evropě obvyklé. Stav českých lesů je vizitkou toho, jak se chováme k dědictví a k tomu, co chceme zanechat dalším generacím,“  říká čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Konkrétní opatření TOP 09 naleznete v příloze.

Praha 26. června 2018

,

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09