Czernin: Česká diaspora je důležitá pro rozvoj zahraniční spolupráce

7.5.2019

Česká společnost je odchodem svých spoluobčanů ochuzována. Jedná se totiž většinou o lidi vzdělané, o lidi, kteří se nebojí změny a dokážou se postarat sami o sebe.

Czernin: Česká diaspora je důležitá pro rozvoj zahraniční spolupráce

Projev místopředsedy TOP 09 a senátora Tomáše Czernina k připomenutí nuceného odchodu našich spoluobčanů do zahraničí.

Eminence, excelence, vážený pane místopředsedo Senátu,

pane ministře, důstojní otcové opati, ctihodná sestro,

vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

jsem rád, že jsme se zde sešli, abychom vzpomněli na naše krajany v exilu. Minulý rok jsme si připomněli 100 let od vzniku Československa. Bez českých krajanů by byla Masarykova zahraniční akce nemožná. Nejen, že zajišťovali finance, ale umožnili přístup k vysokým politikům Dohody. Obdobně se dělo i během II. světové války. V době komunistické totality zajišťovali exulanti kontakt domácí disidentské scény s vědou, uměním a demokratickými institucemi Západu. Krajané se také podíleli na tlaku veřejnosti pro vstup České republiky do NATO. Historická zkušenost dokládá, jak důležitá je česká diaspora pro rozvoj zahraniční spolupráce a bilaterálních vztahů.

Českou diasporu spojuje vědomá sounáležitost s českými zeměmi. Jejich potřeby i význam pro Českou republiku se ale jen obtížně generalizují. K České republice se hlásí více než 2 miliony lidí. Jde většinou o potomky Čechů, kteří odešli do ciziny ve druhé polovině 19. století a později. Další emigrovali z rasových nebo politických důvodů po roce 1938, 1948 nebo 1968. Po Sametové revoluci opět lidé odcházejí, ale již z důvodů jiných a svobodně se mohou vrátit zpět, pokud si to budou přát. Přesná čísla pro počet odcházejících lidí do ciziny po roce 1989 nemáme, ale dle odhadů příslušných ministerstev se jedná asi o 600 tisíc lidí.

Česká společnost je odchodem svých spoluobčanů ochuzována. Jedná se totiž většinou o lidi vzdělané, o lidi, kteří se nebojí změny a dokážou se postarat sami o sebe. Ti nám doma schází! Nikomu nelze zazlívat jeho rozhodnutí, ale pro Českou republiku by bylo ztrátou nepokusit se získat je pro návrat do vlasti, nebo s nimi ztratit kontakt.

Věřím, že již symbolika toho, že se nám do vlasti vrátila Socha Panny Marie z Exilu, je nadějí, že i česká diaspora, která v současnosti žije v zahraničí, neztratí s naší zemí kontakt. Nejen, že bude jako doposud, dělat nám Čechům a naší vlasti, v zahraničí dobrou reklamu a bude šířit dobré jméno České republiky v zahraničí, ale bude se také o dění v České republice zajímat. Je na nás, na politicích, abychom jim to v maximální míře umožnili. Například tím, že jim umožníme volit náš parlament, či aby jejich potomci mohli získat české občanství.

Toto je panna Maria z exilu. Symbol touhy našich krajanů vrátit se domů, pod její ochranný plášť. Říká se, že až se vrátí panna Maria na Staroměstské náměstí, bude v Čechách dobře. Prosím a doufám, že Maria milostivě shlédne na naší malou zemi a nám všem doma i v cizině, dopřeje zdravý rozum, trpělivost a odvahu se o naši vlast řádně starat. A že se všichni, kdo se tu cítí doma, budou moci kdykoli vrátit, na návštěvu či napořád, a budou vítáni.

Tomáš Czernin, místopředseda TOP 09, senátor