Senátorský klub ODS a TOP 09: Dukovany nemá stavět Rusko ani Čína, kroky ministra Havlíčka jsou nepřijatelné

31.3.2021
Senátorský klub ODS a TOP 09: Dukovany nemá stavět Rusko ani Čína, kroky ministra Havlíčka jsou nepřijatelné

Senátoři ODS a TOP 09 odmítají účast ruských a čínských firem v dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tento bod budou chtít zařadit na dnešní plénum. Senátní zdravotní výbor schválil tisk týkající se kompenzací pro zdravotní služby a tisk o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve verzi, která přišla z Poslanecké sněmovny. Zástupci senátorského klubu zároveň podporují stanovisko AntiCovid týmu, které doporučuje návrat dětí zpět do škol 12. dubna. Návrat se týká prvního stupně ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, MŠ a dětských skupin. Podmínkou je neinvazivní testování. Senátoři budou znovu projednávat tzv. „chráněný účet“, ke kterému v minulosti již přijali pozměňovací návrh, který Sněmovna odmítla. Ústavně-právní výbor přijal usnesení ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, aby účinnost mohla být posunuta na 1. července 2021.

„Současný postup ministra Havlíčka ohledně dostavby jaderné elektrárny Dukovany je alarmující. Vše nasvědčuje tomu, že se ministr snaží obcházet vládu a další orgány za účelem usnadnění zapojení ruského Rosatomu do výběrového řízení. To je pro nás nepřijatelné, senátní výbor pro zahraničí, bezpečnost a obranu jasně konstatoval, že Čínská lidová republika a Ruská federace jsou pro nás bezpečnostní hrozbou. Upozorňují na to i bezpečnostní složky. Není přece možné, aby nám jadernou elektrárnu stavěla země, která na nás míří svými raketami. Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby se touto otázkou zabývalo i plénum Senátu,“ sdělil první místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Tomáš Czernin.

„Výbor pro zdravotnictví Senátu dnes projednal dva senátní tisky, oba návrhy zákonů schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Senátní tisk č. 67, tzv. návrh zákona o vydání nové kompenzační vyhlášky vyvolal velkou diskusi o rovnováze výdajů a příjmů všeobecného zdravotního pojištění. Dochází zatím k bezprecedentnímu kroku otevření účetních uzávěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020 a dodatečnému vytváření dohadných položek s tím, že nemusí být dodržen zdravotně pojistný plán. To nezpochybňuje potřebu kompenzovat poskytovatelům zdravotních služeb výpadek produkce v důsledku pandemie onemocnění covid-19 na straně jedné a zvýšení nákladů s tím spojených na straně druhé,“ řekl předseda zdravotního výboru Roman Kraus.

„Senát dnes bude opětovně projednávat tzv. „chráněný účet“, když k němu již v minulosti přijal pozměňovací návrh, který Sněmovna odmítla. Tento původní pozměňovací návrh Senátu odstraňoval problémy při jeho praktické aplikaci, kvůli kterým se doposud nepodařilo tento chráněný účet uvést do praxe tak, aby mohl být provozován od 1. 4. 2021. Na tuto situaci jsme upozornili již při minulém projednávání tohoto zákona, avšak Sněmovna naše rady nevyslyšela. Kvůli jejich ignoraci dnes Senát bude projednávat tento zákon znovu, aby mohla být odložena jeho účinnost na 1. 7. 2021,“ uvedl předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09