Naší odpovědností je předat dětem Česko v lepším stavu

16.9.2022
Naší odpovědností je předat dětem Česko v lepším stavu

Posledních šest roků uteklo jako voda. Život plyne rychleji tehdy, když máte to štěstí a děláte práci, která vás baví a naplňuje. Já takové štěstí měl, a to zejména díky vám, kteří jste mi dali ve volbách svou důvěru. Snad jsem vás ani během výkonu svého mandátu nezklamal.

Když jsem se o vaši podporu ucházel poprvé, sliboval jsem vám, že se nezřeknu odpovědnosti. Slíbil jsem vám, že budu v politice ústy vás zodpovědných, kterým není lhostejný osud naší země. Byl to pro mě závazek, na kterém bych také dnes nezměnil ani čárku.

Ba naopak, v současnosti je odpovědnost mnohem důležitější hodnota. Celý svět stojí před výzvami, které pravděpodobně změní jeho dříve známou podobu. Musíme se potýkat s následky energetické i humanitární krize, kterou vyvolal šílenec Putin útokem na Ukrajinu, ale i s dozvuky pandemie. Jsem přesvědčen, že v těchto historických okamžicích je odpovědná úloha Senátu mnohem silnější. Pracuji totiž ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který dával podněty senátorům k důležitým krokům k zajištění obrany a bezpečí České republiky. Každodenně jsme očitými svědky toho, jak je pro naši republiku důležité, že je nedílnou součástí západních struktur.

Péči si zaslouží celý region. Od Polabské nížiny až do Krkonoš.

Úkolem každého zodpovědného senátora je zajímat se především o dění ve svém kraji. Jezdil jsem za vámi od Polabské nížiny až do podhůří Krkonoš a hlavně se zajímal o problémy, které vás trápí. Hodně mě naučila pandemie, kdy jsem byl očitým svědkem toho, jak značné máme u nás v regionu rozdíly ve zdravotnictví, sociálních službách, informovanosti i zásobovanosti. Na počátku pandemie se nám podařilo získat množství respirátorů, které jsme chtěli nabídnout domovům pro seniory v kraji. Zatímco na Nymbursku už si lidé mysleli, že je pandemie za námi, v menších obcích na Jičínsku často ochranné prostředky scházely a panoval v nich strach. Rád bych jako senátor přispěl ke zlepšení situace, aby ve mně měli starostové i obyvatelé menších měst oporu a zároveň prodlouženou ruku. I díky takovému impulsu z kraje jsem měl tu čest zasadit se o napojení železniční tratě mezi Nymburkem a Prahou na vysokorychlostní trať, což lidem dopravu zrychlí.

Mým životním posláním není jenom politika, ale i hospodářství. Správou lesů, rybníků i polí se člověk naučí být nejen šetrný k přírodě, ale především být zodpovědným hospodářem, který má vše pod drobnohledem. Podobně důležitá je zodpovědnost i v Senátu. Horní komora Parlamentu svůj význam prokázala už mnohokrát, když ze schvalovaných zákonů odstranila chyby a sporné přílepky.

Ačkoliv je hlavním cílem Senátu samozřejmě zlepšování kvality zákonů, v posledních letech Horní komora hned několikrát prokázala, že může být důstojným reprezentantem České republiky v zahraničí v okamžicích, kdy ostatní výrazné politické špičky selhávají.

Odpovědné je pomáhat slabším i bojovat proti zvůli a příkoří.

Často se potýkám s názorem, že se česká společnost radikalizuje a lidé ztrácejí základní slušnost. Možná je to přímý důsledek zmiňovaného selhání, které občas vídáme u některých českých ústavních činitelů. Věřím však, že situace ve společnosti stále není tak drastická. Na začátku války i během pandemie proudila mezi Čechy obrovská vlna solidarity. Zase jednou jsem cítil hrdost. Inspirativní zážitky jsem prožíval také doma v Dymokurech. Na ukrajinsko-slovenskou hranici se totiž vydal můj syn. Společně s přáteli pomáhal válečným běžencům, kteří v hrůze před nálety agresora opustili své domovy. Zkrátka prostě nasedl do auta a jel pomáhat.

Udělal mi obrovskou radost, protože svým činem přesně ukázal to, co znamená zodpovědnost. Znamená to schopnost vzít osud do vlastních rukou, umět postavit se zvůli a příkoří a dokázat se zastávat slabších i méně hlasitých. Zodpovědné je také bojovat za to, aby svět, který jednou předáme našim dětem, byl v lepším stavu, než v jakém ho prožila naše generace. V duchu těchto hodnot bych pro vás rád pracoval i v příštím volebním období. A jelikož k individuální odpovědnosti patří také možnost volit, pevně věřím, že se uvidíme ve volebních místnostech už 23. a 24. září.

Dáte-li mi svou důvěru, mohu vám slíbit, že budu svůj mandát opět vykonávat zodpovědně a důstojně

Tomáš Czernin