Otázky a odpovědi

V politice se pohybujete už nějaký čas. Jak se to přihodilo? Byl to již dříve Váš cíl zakotvit v politice?

Přiznám se, že můj cíl to nebyl. U mě to tak nějak přirozeně vyplynulo. Cítím se být svázán s půdou, jež mi byla svěřena do péče. Záměrně říkám svěřena do péče, protože tak, jako ji opatrovali dědové a otcové, tak i já ji nyní opatruji pro své syny a vnuky. A tím více cítím zodpovědnost za ono privilegium, kterého se mi v této podobě dostalo a cítím to i jako určitý závazek. Závazek vůči společnosti, které bych měl na oplátku něco vracet. A snažím se tak činit prostřednictvím politiky. Beru ji jako službu veřejnosti za svěřené statky a tím pádem zároveň jako obrovskou zodpovědnost a závazek.

Vždycky jste ale nebyl svázán s politickou stranou. Co Vás k tomu nakonec přivedlo?

To je pravda, dříve jsem se pohyboval především na komunální úrovni a to jako nestraník. Do žádné strany jsem nikdy vstoupit nechtěl, neměl jsem potřebu a ani jsem k žádné straně necítil pouto. Až přišla TOP 09, jejíž konzervativní ideály se absolutně slučují s mými hodnotami. A není to o pravici či levici, jak to mnohdy bývá desinterpretováno. Je to skutečně o konzervativních hodnotách, fungující rodině, řádné obci, zodpovědnému hospodaření s půdou i se svěřenými financemi a spoustu dalších.

Nemyslíte si, že by myšlenka Evropské unie mohla být tak trošku v rozporu s konzervativními hodnotami, které mnohdy staví na silné pozici suverénního státu?

Střední Evropa byla odjakživa skutečně srdcem Evropy. Kdo ovládal střední Evropu, vedl prakticky hlavní roli na kontinentu. Oba největší světové konflikty vypukly právě v tomto regionu. Český stát tak do Evropy nepochybně patří a byla by chyba říkat, že ne, a zůstávat ostrůvkem mezi ostatními. A Evropská unie nám žádnou suverenitu nebere. Naopak právě díky Evropské unii může být náš hlas intenzivněji slyšet. Díky Evropské unii jsme rovnocennými partnery při zásadních mezinárodních jednáních. EU nám přináší nejen tyto politické výhody, ale také ekonomické, obranné a další. Ostatně díky Unii už nebudete muset od konce příštího roku platit drahý roaming při telefonování ze zahraničí. Díky unii můžete cestovat po Evropě třeba jen s občanským průkazem a bez dlouhých front na hraničních přechodech. Těch výhod je celá řada. Samozřejmě, nebudeme si nalhávat, že Evropská unie je dokonalá. Najde se i plno chyb. Ať už v přebujelé byrokracii nebo v určité neakceschopnosti při řešení akutních světových problémů. Pořád si ale myslím, že výhody značně převyšují nedostatky.

A to asi také rozhodlo, když jste zvažoval kandidaturu do Evropského parlamentu…

Nepochybně. Je sice pravda, že v europarlamentu budeme mít „jen“ 21 poslanců ze 751. V uvozovkách „jen“. Protože budeme mít téměř 3% ze všech křesel. Přitom máme ale jen 2% ze všech obyvatel EU. Už na tom je vidět, že v EU je náš hlas slyšet víc, než kdybychom stáli mimo.

Co Vy osobně budete prosazovat, co je Váš cíl, Váš program?

Oblastí, ke které mám profesně i osobně velmi blízko, je zemědělství a venkov. Ono to už asi vyplynulo z odpovědi na první otázku.

Na kandidátce TOP 09 jste na 7. příčce. Ve volbách do Europarlamentu voliči opět mohou kandidátům udělovat preferenční hlasy pomocí kroužkování. Co byste jim vzkázal, aby Vás zakroužkovali?

Nechtěl bych si tímto způsobem nějak prvoplánově říkat o hlasy, každý volič je svéprávný a volí podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Jen bych jim snad poradil, ať kroužkují kandidáty, které znají, ke kterým mají blízko, ať už krajově či názorově, a kterým důvěřují. A já se budu pouze tak jako dosud snažit o to, abych jejich důvěru získal a především nezklamal.