Předsedkyní TOP 09 bude nadále Markéta Pekarová Adamová. Prvním místopředsedou strany se stal Vlastimil Válek

Usnesení 8. celostátního sněmu TOP 09

11.11.2023
Předsedkyní TOP 09 bude nadále Markéta Pekarová Adamová. Prvním místopředsedou strany se stal Vlastimil Válek

TOP 09 povede v příštích dvou letech opět Markéta Pekarová Adamová. Současná předsedkyně strany i předsedkyně Poslanecké sněmovny získala podporu delegátů na 8. celostátním sněmu. Prvním místopředsedou TOP 09 se stal Vlastimil Válek, který ve funkci vystřídal Tomáše Czernina. Ten zůstává řadovým místopředsedou. Delegáti za další místopředsedy zvolili Michala Kučeru, Martinu Ochodnickou a Matěje Ondřeje Havla.

Markéta Pekarová Adamová mandát předsedkyně TOP 09 obhájila už potřetí, což se doposud podařilo jen čestnému předsedovi strany Karlu Schwarzenbergovi. Hlasovalo pro ni 142 ze 177 přítomných delegátů. Ve svém projevu poděkovala členům za podporu a zároveň slíbila, že dohlédne na dodržení předvolebních slibů strany, zejména v rozpočtové odpovědnosti. 

Ve svém kandidátském projevu zmínila složitou a bezprecedentní dobu, které čelí nejen Česká republika, ale i celý svět. „Jistě si všichni dovedeme představit mnohem jednodušší situaci v čase našeho vládnutí. I tak bychom ale neměli žít v iluzi, že naprosto vše děláme dobře a pouze špatně komunikujeme. Pokud propadneme sebeklamu o vlastní neomylnosti, velmi brzy na to doplatíme. A to nesmíme dopustit.“ Zároveň Markéta Pekarová Adamová připomněla, že je to právě TOP 09, která ve vládě dbá na rozpočtovou odpovědnost. „Vlastimil Válek zeštíhluje úřad a šetří, což dokazuje, že o úsporách nejen mluvíme, ale také je realizujeme,“ dodala znovuzvolená předsedkyně strany v závěru projevu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se stal se 167 hlasy 1. místopředsedou strany. Kandidátský projev zahájil rekapitulací práce, kterou odvedl na svém rezortu.  „Jsem si jistý, že řada věcí šla udělat lépe a asi i rychleji, ale v České republice na rozdíl od jiných zemí každý pacient dostal léčbu, kterou potřeboval,“ zdůraznil v návaznosti na chybějící léčiva, která poslední rok trápí celou Evropu. „Jsem odjakživa člověkem loajálním. A tak přesto, že mě mnoho z vás vyzývalo ke kandidatuře delší dobu, věděl jsem, že náš současný 1. místopředseda Tomáš Czernin svoji funkci vykonává dobře. Já neměl potřebu ani ambici kandidovat na jeho místo. Tomáš se ale rozhodl již znovu nekandidovat, čímž mi sebral původně nepřekonatelný důvod, proč do toho nejít,“ zdůvodnil Vlastimil Válek důvod své kandidatury. 

„Mám v živé paměti, jak nás opozice strašila, že tu nebude čím topit a že tu snad všichni zmrzneme. K tomu samozřejmě nedošlo. Zastropovali jsme ceny energií, naplnili zásobníky s plynem a zařídili LNG terminál v Nizozemí,“ obhajoval politické kroky TOP 09 její místopředseda Tomáš Czernin.

„Musíme více pomáhat lidem v regionech. Teď nemluvím čistě o stranické práci, mluvím tady o každodenních tématech, které řešíte jako místní zastupitelé, radní nebo i jako aktivní občané. Poslanci a senátoři se musí více ptát našich lidí na jejich potřeby a nabízet jim pomocnou ruku,“ vysvětlil své priority Michal Kučera, který místopředsednický post na volebním sněmu TOP 09 obhájil.

„Naše strana vždy měla velký potenciál programem i prostředky komunikace oslovovat mladé lidi, dokonce i prvovoliče. Čísla posledních několika let ukazují, že právě u nich svoji pozici ztrácíme. Čím to je? Věřím, že pokud jsme celkem nedávno tuto schopnost měli, máme šanci, když budeme obrazně řečeno trochu zpytovat svědomí a revidovat komunikaci, vrátit se na čelo pelotonu stran preferovaných nejmladšími voliči,“ přidal svůj plán nově zvolený místopředseda Matěj Ondřej Havel.

„Neslibuji nic jiného než práci a to, co jsem doposud dělala také v poslaneckém klubu. Do důležitých pozic se nám ale stále nedaří nominovat dost žen. To mně přijde jako naprosto zásadní zpráva a je mi z toho trochu smutno. Beru si to jako osobní zodpovědnost a v nové roli chci dát hlas ženám,“ zmínila v projevu jednu ze svých priorit místopředsedkyně Martina Ochodnická.

Nové vedení TOP 09 povede stranu v příštím roce do voleb do Evropského parlamentu a do senátních krajských voleb. V evropských volbách už dříve TOP 09 oznámila, že bude kandidovat opět v rámci koalice Spolu.

Nové vedení TOP 09

Předsedkyně

Markéta Pekarová Adamová

První místopředseda:

Vlastimil Válek

Řadoví místopředsedové:

Tomáš Czernin

Michal Kučera

Martina Ochodnická

Matěj Ondřej Havel

Usnesení 8. celostátního sněmu TOP 09

1. Celostátní sněm vzal na vědomí:

Zprávy předsednictva, výkonného výboru, poslaneckého klubu, senátorů, europoslanců, smírčího výboru, celostátní revizní komise a zprávu o hospodaření.

2. Volby

Celostátní sněm:

2.1. Zvolil předsedkyní Markétu Pekarovou Adamovou.

2.2. Zvolil 1. místopředsedou Vlastimila Válka.

2.3. Schválil počet dalších místopředsedů, a to čtyři.

2.4. Zvolil místopředsedy, kterými se stali: Tomáš Czernin, Matěj Ondřej Havel, Michal Kučera a Martina Ochodnická.

2.5. Schválil počet dalších členů předsednictva, a to sedm.

2.6. Zvolil členy předsednictva, kterými jsou: Radovan Auer, Pavel Klíma, Pavel Kounovský, Jakub Lepš, Herbert Pavera, Pavel Svoboda a Michal Vozobule.

2.7. Zvolil dalších patnáct členů výkonného výboru, kterými jsou: Tomáš Aberl, Jiří Blažek, Zdeňka Blišťanová, Tomáš Bouzek, Václav Hraba, Ilona Jehličková, Jan Koloničný, Pavel Nalezený, Martin Neřád, Michal Pilař, Lukáš Řádek, Tomáš Tesař, Jakub Tichý, Filip Vácha a Zuzana Vandame.

2.8. Schválil návrh předsednictva o volbě náhradníků smírčího výboru a celostátní revizní komise, a to nezvolených členů smírčího výboru a celostátní revizní komise v pořadí dle počtu získaných hlasů.

2.9. Zvolil celostátní revizní komisi ve složení:

  • předseda – Pavel Janda
  • členové – Jitka Čerychová, Aleš Koutný, Jana Valentová, Roman Strzondala
  • náhradníci v pořadí – Jan Jüttner, Miloš Dohnálek

2.10. Zvolil smírčí výbor ve složení:

  • předseda – Michaela Bartošková
  • členové – Michal Hroza, Daniel Jirman, Dominika Kovaříková, Jana Nowaková Těmínová
  • náhradníci v pořadí – Martina Valentová, Roman Václavík

3. Organizační část

Celostátní sněm schválil:

3.1. Novelu stanov dle návrhu stálé komise pro změny stanov, doporučenou výkonným výborem v usnesení 00-2-230531/7 ze dne 31.5.2023 dle sněmovního sešitu str. 42.

Celostátní sněm zvolil:

3.2. Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů: Oldřich Bittner, Petr Mikula, Viktor Oujezdský, David Soukup, Jan Stárek, Tomáš Velička, Tereza Vodáková. Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Jan Stárek.

3.3. Návrhovou komisi ve složení 7 členů: Martin Horák, Lukáš Hrbek, Tomáš Klinecký, Jiří Pařízek, Martin Procházka, Janette Prošková, Ondřej Ženíšek. Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Jiřího Pařízka.

3.4. Dva ověřovatele usnesení: Jiřího Blažka a Michala Kučeru.

Celostátní sněm vzal na vědomí:

3.5 Projevy hostů.

Jan Kocourek, ředitel komunikace TOP 09