Czernin: V Paříži pro české vysvědčení

9.7.2020

Jako senátor se zabývám spoluprací s našimi krajany žijícími v zahraničí, a mám tak příležitost obdivovat mnoho krajanských projektů. Jeden z nejúžasnějších je projekt Česká škola bez hranic v Paříži.

Czernin: V Paříži pro české vysvědčení

Školy v Čechách uzavřely své brány a začaly letní prázdniny. Málokdo ale ví, že české školy existují i za hranicemi naší země a jsou velmi úspěšné. Jako senátor se zabývám spoluprací s našimi krajany žijícími v zahraničí, a mám tak příležitost obdivovat mnoho krajanských projektů. Jeden z nejúžasnějších je projekt Česká škola bez hranic v Paříži.

Česká škola bez hranic Paříž sídlí v prostorách konzulátu ČR. Navštěvují ji děti Čechů, kteří zde pracují a podnikají, ale i děti Čechů, kteří zde žijí již po generace. Od roku 2003 prošlo jejími lavicemi více než 320 žáků, kterým se věnovalo téměř 120 pedagogů. Mnohé děti se vrátily zpátky do škol v Čechách, mnohé úspěšně studují na vysokých školách po celém světě.

Úžasné je, že škola krom výuky češtiny vyučuje také české reálie a zprostředkovává dětem i rodičům aktuální české prostředí a kulturu, a to často ve spolupráci s Českým centrem Paříž.

Děti tak mohou osobně poznat české spisovatele, hudebníky, divadelníky a další umělce. Na konci roku získávají osvědčení platná i v České republice. Česká škola v Paříži je také vzdělávacím centrem pro české studenty Erasmu, protože poskytuje zahraniční praxi ve výuce vícejazyčných žáků. Do Paříže vyjíždějí i pedagogové nebo univerzitní pracovníci, kteří se zabývají výukou žáků s odlišným mateřským jazykem. To je také obsahem projektu, který Česká škola v Paříži připravuje s Masarykovou univerzitou.

Škola propojuje instituce, které se na území Francie zabývají výukou češtiny, například gymnázia v Dijonu a Nimes mají své české sekce.

To všechno by však nevzniklo bez neuvěřitelně obětavé, pečlivé a dlouhodobé práce Lucie Slavíkové-Boucher. S francouzským manželem má dvě děti a jejich bilingvní výchova ji přivedla na myšlenku založit v Paříži českou školu a školku, která by rodičům v podobné situaci pomáhala vícejazyčnou výchovu zvládnout.

Za podpory ambasády ČR tak v roce 2003 vznikla první Česká škola bez hranic. Myšlenkou se od té doby inspirovaly desítky míst po celém světě. Založení škol napříč kontinenty napomáhá od roku 2009 spolek Česká škola bez hranic, z. s., který Lucie Slavíková-Boucher založila se svojí kolegyní Ivou Jirovskou.

Za svou obdivuhodnou práci získala v roce 2012 od ministerstva zahraničí ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Již dávno vím, že naši krajané v zahraničí jsou našimi nejlepšími ambasadory.

Příběh paní doktorky Slavíkové Boucher je ale zcela mimořádný. Až tedy budete uvažovat, že chcete pracovat či podnikat ve Francii a chcete s sebou vzít celou rodinu, je Česká škola bez hranic Paříž přesně ta adresa, kam byste se mohli obrátit. Stejně jako když chcete studovat na Erasmu. Koneckonců, je stará pravda, že Čech všude bratra má. Paříž nevyjímaje.
Krásné prázdniny!

Tomáš Czernin, první místopředseda TOP 09 a senátor 

Zdroj: Právo, 9.7.2020